Library

23 April 2021

Prof. Dr. Hacer Ergin

Türk Pediatri Kurumu Denizli Şubesi Oturumları: Febril Konvülsiyon

Doç. Dr. Olcay Güngör


9 April 2021

Prof. Dr. Selçuk Yüksel

TPK Denizli Şubesi Oturumu

Doç. Dr. İlknur Girişgen


2 April 2021

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Yılmaz

Türk Pediatri Kurumu Denizli Şubesi Oturumları: Kawasaki Hastalığına Güncel Yaklaşım

Prof. Dr. Dolunay Gürses


29 March 2021

Prof. Dr. Hilmi Apak

Antibiyotik Direnci ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı: Akut Rinosinüzit

Doç. Dr. Deniz Aygün


26 March 2021

Doç. Dr. Yılmaz Ay

Türk Pediatri Kurumu Denizli Şubesi Oturumları: Çocuklarda Lenfadenopatiye Yaklaşım

Dr. Öğr. Üyesi Selin Yakarışık


24 March 2021

Prof. Dr. Hilmi Apak

Ateş Yönetimi İçin Kılavuzlar Ne Diyor?

Prof. Dr. Emin Ünüvar


20 March 2021

Prof. Dr. Fulya Gülerman

Yenidoğanlarda Mikrobiyota, Bağışıklık ve Probiyotikler

Prof. Dr. Merih Çetinkaya


19 March 2021

Prof. Dr. Hacer Ergin

Malnütrisyonun Organik Olmayan Nedenleri ve Çözüm Yolları

Dr. Öğr. Üyesi Halil Kocamaz


12 March 2021

Prof. Dr. Hacer Ergin

Çocuklarda Herediter Anjioödem

Doç. Dr. Ebru Arık Yılmaz


11 March 2021

Prof. Dr. Hacer Ergin

Yenidoğanda İndirekt Hiperbilirübineminin Tanı ve Tedavisi

Prof. Dr. Özmert Özdemir


10 March 2021

Prof. Dr. Hilmi Apak

Türkiye'de İnvazif Meningokok Hastalığı

Prof. Dr. Metehan Özen


26 February 2021

Prof. Dr. Hasan Yüksel

Değişen Alışkanlıklarımız ve Günlük Burun Hijyeni

Prof. Dr. Emin Ünüvar


25 February 2021

Prof. Dr. Reha Artan

Sağlıklı Çocuklar İçin Çinko Tedavisi

Prof. Dr. Güldane Konturoğlu


24 February 2021

Prof. Dr. Emin Sami Arısoy

Boğmaca ve Aşılama

Prof. Dr. Ateş Kara


23 February 2021

Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

Antibiyotik Direnci ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı : Toplum Kökenli Pnömoni (Çocukluk Çağı)

Prof. Dr. Hasan Yüksel, Dr. Öğr. Üyesi Semra Şen Bayturan


February 19 2021

Prof. Dr. Özge Yılmaz

Türk Pediatri Kurumu Manisa Şubesi Oturumları: Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniko-Radyolojik Olgu Serisi

Prof. Dr. Hasan Yüksel, Doç. Dr. Gonca Koç, Uzm. Dr. Sedef Narin Tongal, Uzm. Dr. Mustafa Eres, Uzm. Dr. Mahmut Turğut


February 17 2021

Prof. Dr. Özcan Bör

Aşılamada En Sık Sorulan Sorular / Yanlış Bilinenler / Doğru Yaklaşımlar

Prof. Dr. Ergin Çifçti


February 16 2021

Doç. Dr. Kenan Barut

Covid-19 Pandemisi Döneminde Her Ateşli Çocuk MIS-C midir? Güncel Kılavuzlar ve Tecrübelerimiz Eşliğinde Tanıdan Tedaviye MIS-C

Doç. Dr. Sezgin Şahin


February 12 2021

Prof. Dr. Hasan Yüksel

Pediatrik Canlandırmada Son Güncellemeler

Doç. Dr. Alkan Bal


February 10 2021

Prof. Dr. Hasan Yüksel

Ateş Yönetiminde Hedeflenmesi Gerekenler

Doç. Dr. Zümrüt Bal


February 05 2021

Prof. Dr. Hasan Yüksel

Pediatrik ARDS

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Zengin


January 29 2021

Prof. Dr. Halil Sağlam

Türk Pediatri Kurumu Bursa Şubesi Oturumları: Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Acil Yaklaşım

Doç. Dr. Şahin Erdöl


January 28 2021

Prof. Dr. Hasan Yüksel

Antibiyotik Direnci ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı: Akut Otitis Media

Prof. Dr. Özge Yılmaz


January 22 2021

Prof. Dr. Ergül Çil

Çocuklarda Ritim Bozuklukları

Doç. Dr. Fahrettin Uysal


January 15 2021

Prof. Dr. Ömer Tarım

Diyabet Tipleri ve Diyabetik Ketoasidoza Yaklaşım

Doç. Dr. Erdal Eren


January 13 2021

Prof. Dr. Ergin Çiftçi

Rotavirüs

Prof. Dr. Hasan Tezer


January 08 2021

Prof. Dr. Nilgün Köksal

Türk Pediatri Kurumu Bursa Şubesi Oturumları: Covid-19 Korunmasında Maske Tip Özellik Standartları ve Kullanımı

Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu


December 30 2020

Prof. Dr. Hasan Yüksel

Çocukluk Çağında Herkesin Sorunu: ÖKSÜRÜK

Prof. Dr. Ebru Yalçın, Prof. Dr. Özge Yılmaz, Doç. Dr. Miray Karakoyun


December 24 2020

Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş

Fark Edemediğimiz İshal "Sükraz-izomaltaz Eksikliği" - Anket

Doç. Dr. Ömer Faruk Beşer, Doç. Dr. Ahmet Baştürk


December 23 2020

Prof. Dr. A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Olgularla Gaucher Hastalığının Tanı Yolculuğu - Simultane EN - RU

Doç. Dr. Nur Arslan


December 18 2020

Prof. Dr. Sema Saltık

AADCd Tanı Süreci ve Yenilikçi Tedavi Yaklaşımı

Doç. Dr. Serhat Güler


December 11 2020

Prof. Dr. Yaşar Doğan

Sağlıklı Çocuk İçin Çinko Tedavisi ve Türkiye Verileri

Prof. Dr. Güldane Koturoğlu, Doç. Dr. Kamil Şahin


December 09 2020

Doç. Dr. Feyza Umay Koç

Meningokokal Hastalıklar ve Koruma (Olgu Sunumları İle)

Prof. Dr. Esra Şevketoğlu


December 04 2020

Prof. Dr. Sema Saltık

SMA Tedavi Alanında Gelişmeler - Yenilikçi Tedavi Yaklaşımı

Doç. Dr. Olcay Ünver


November 27 2020

Doç. Dr. Kenan Barut

Hışıltılı Çocuk: Tanıdan Prognoza

Prof. Dr. Hasan Yüksel


November 26 2020

Prof. Dr. Hasan Yüksel

Türkiye'deki Özel Aşı Takvimi ve Eksik Kalan Aşılara Yaklaşım

Prof. Dr. Ayper Somer


November 25 2020

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur

Nadir Dokunuş Buluşmaları: Mukopolisakkoridozlar; Kimde Ne Zaman Düşünelim?

Prof. Dr. H. Serap Sarı


November 24 2020

Prof. Dr. Tufan Kutlu

Beyin Gelişimi ve Omega-3 Takviyeleri

Prof. Dr. Güldane Koturoğlu, Özden Kaftan Thomas


November 20 2020

Prof. Dr. Funda Öztunç

Yenidoğan Döneminde Müdahale Gerektiren Konjenital Kalp Hastalıklarında Transkateter ve Medikal Yönetim

Doç. Dr. Ahmet Çelebi


November 18 2020

Prof. Dr. Tufan Kutlu

Covid mi İnfluenza mı ? (Ayırıcı Tanı) Pandemi Sürecinde Pediatrik İnfluenza da Profilaksi ve Tedavi

Doç. Dr. Velat Şen


November 17 2020

Prof. Dr. Beyhan Tüysüz

Musküler Distrofilerde Güncel Tedaviler

Prof. Dr. Haluk Topaloğlu


November 13 2020

Doç. Dr. Ayça Kıykım

Kan Sayımından Primer İmmün Yetmezliğe Yolculuk

Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu


November 6 2020

A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Çocukluk Çağında Rabdomiyolize Yaklaşım: Olgularla Tanısal İpuçları
Neslihan Önenli Mungan


November 4 2020

Hilmi Apak

Senkop
Funda Öztunç


October 23 2020

A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Nadir Dokunuş Buluşmaları: Semptomdan Teşhise "Fabry Hastalığı"
Ertuğrul Kıykım


October 21 2020

Banu Nur

COVID-19'a Genetik Yatkınlık
Ferda Özkınay


October 16 2020

Reyhan Dedeoğlu

Görsellerle Sık Karşılaşılan Disritmiler
Öykü Tosun


October 14 2020

Beyhan Tüysüz

Spinal Musküler Atrofi ve Genetik Tedaviler
Haluk Topaloğlu


October 9 2020

Mehmet Vural

Prof. Dr. Özdemir İlter Anısına: Crispr-cas-9 Genom Düzenleme Tekniği ve Klinik Kullanım Alanları
Beyhan Tüysüz, Ferda Özkınay


October 7 2020

A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Okul Başarısında Düşüklük Ciddi Bir Bulgu Olabilir mi? "Bir Serebrotendinöz Ksantomatozis Hastasının Tanı Yolculuğu"
Tanyel Zübarioğlu


October 2 2020

Hilmi Apak

Anafilaksi
Mustafa Arga


September 30 2020

A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Nadir Dokunuş Buluşmaları: Semptomdan Teşhise "Gaucher Hastalığı"
Leyla Tümer


September 24 2020

Velat Şen

Çocuklarda Soğuk Algınlığına Semptomatik Tedavi Yaklaşımı
Emin Ünüvar


September 18 2020

Fahri Ovalı

Prematüre Retinopatisine Güncel Yaklaşım
Nilgül Köksal


September 16 2020

A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Çocuk Yoğun Bakımda Ekstra Korporeal Tedaviler
Demet Demirkol


September 09 2020

A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Nadir Dokunuş Buluşmaları: Bulgularla Lizozomal Depo Hastalıkları
Fatih Süheyl Ezgü


September 02 2020

Fügen Çullu Çokuğraş

Protheins, metabolic programming and long time health
Yvan Vandenplas
Yvan Vandenplas


August 30, 2020

Ulusal Bağımsızlık Savaşı ve 30 Ağustos

Özgür Kasapçopur, Sunay Akın


August 26, 2020

Metin Karaböcüoğlu

Ateşli Çocuğa Yaklaşım
Emin Ünüvar


August 25, 2020

Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Bilinci Kapalı Çocuk
Serhat Güler


August 21, 2020

Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Görsellerle Çocuk Acilde Güncelleme
Gülser Esen Besli

August 19 , 2020

Mehmet Satar

Sağlıklı büyüme ve gelişim için anne sütünün rolü
Turan Tunç

The role of milk protein supply for healthy growth in early infancy
Mike Possner

August 14 2020

Kenan Barut

COVID-19'dan Öğrendiklerimiz
Pınar Önal, Ayşe Ayzıt Kılınç, Cansu Durak, Fatih Aygün

August 11 2020

Tiraje Celkan

Periferik Kan Yaymasının Değerlendirilmesi
Serap Karaman

August 07 2020

Özgür Kasapçıoğlu

Çocukluk Çağında Romatolojik Aciller
Sezgin Şahin

July 28 2020

Hilmi Apak

Demir Eksikliği Anemisi: Yaklaşım ve Tedavi
Gül Nihal Özdemir

July 24 2020

Beyhan Tüysüz

Perinatal Nöroproteksiyon – Merih Çetinkaya

July 22 2020

Aşılama, aşıların yükselen değerinin korunması (aşıların gelişimi ve tarihçesi)

Prof. Dr. Mehmet Vural
Prof. Dr. Emel Gür

July 21 2020

Emel Gür

Sağlıklı çocuk aşılaması ve Covid 19’lu anne çocuğu – Bahar Kural

July 14 2020

Serhat Güler

Yürüyemeyen Çocuk – Gonca Bektaş

June 10 2020

Özgür Kasapçopur

Çocukluk çağı vaskülitlerine yaklaşım – Kenan Barut

June 8 2020

Raşit Vural Yağcı

Probiyotik dünyası: Genel bir bakış – Fulya Gülerman

Prevention of infantile colic using probiotics – Flavia Indrio

July 7 2020

Tufan Kutlu

Hiperkapneik solunum yetmezliği yönetimi (astım-bronşiolit) – Esra Şevketoğlu

July 3 2020

Ertuğrul Kıykım

Hipoglisemiler – Esra Papatya Çakır, Melike Ersoy Olbak

June 30 2020

Hilmi Apak

Farklıyı tanımak: İpuçlarıyla lizozomal depo hastalıkları – Ertuğrul Kıykım

Jun 23, 2020

Ayça Kıykım

Döküntülü çocuğa alerji yaklaşımı – Ceren Can

Malnutrisyon ve büyüme geriliği – Tufan Kutlu

Jun 19, 2020

Fonksiyonel bağırsak hastalıkları – Ömer Faruk Beşer

Gastroenterolog gözüyle besin alerjisi – Fügen Çullu Çokuğraş

Jun 12, 2020

Çevresel Etkiler ve Kanser
Prof. Dr. Tiraje Celkan Doç. Dr. Bahar Genç

Jun 09, 2020

Çocukluk Çağında Miyokarditler Prof. Dr. Funda Öztunç Doç. Dr. Reyhan Dedeoğlu

Jun 05, 2020

Hipotonik İnfanta Yaklaşım
Prof. Dr. Sema Saltık Doç. Dr. Gülşen Köse

Jun, 02 2020

Olgu örnekleri ile Hışıltılı Çocuklara Yaklaşım
Prof. Dr. Haluk Çokuğraş &Doç. Dr. Şebnem Özdoğan

May 29, 2020

Primer İmmun Yetersizliklere yaklaşım
Prof. Dr. Lale Sever &Doç. Dr. Ayşa Kıykım

May 25, 2020

Sanatçı Hekimler ile Bayram Söyleşisi - Özgür Kasapçopur & Ercan Kesal

May 22, 2020

İhmal, istismar, çocuk evlilikleri

May 22, 2020

Kanayan yaramız: Adolesan gebelikler

May, 19 2020

Özgür Kasapçopur & Sunay Akın

May 15, 2020

Kritik konjenital kalp hastalığı taraması - Güncel Bilgiler

May 13, 2020

Gluten zehir midir? Gluten ilişkili hastalıklar

May 08, 2020

Çocukluk Çağında Bağ Dokusu Hastalıkları

May 05, 2020

Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Yaklaşım