Son Yayınlar

23 Nisan 2021

Prof. Dr. Hacer Ergin

Türk Pediatri Kurumu Denizli Şubesi Oturumları: Febril Konvülsiyon

Doç. Dr. Olcay Güngör


9 Nisan 2021

Prof. Dr. Selçuk Yüksel

TPK Denizli Şubesi Oturumu

Doç. Dr. İlknur Girişgen


2 Nisan 2021

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Yılmaz

Türk Pediatri Kurumu Denizli Şubesi Oturumları: Kawasaki Hastalığına Güncel Yaklaşım

Prof. Dr. Dolunay Gürses


29 Mart 2021

Prof. Dr. Hilmi Apak

Antibiyotik Direnci ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı: Akut Rinosinüzit

Doç. Dr. Deniz Aygün


26 Mart 2021

Doç. Dr. Yılmaz Ay

Türk Pediatri Kurumu Denizli Şubesi Oturumları: Çocuklarda Lenfadenopatiye Yaklaşım

Dr. Öğr. Üyesi Selin Yakarışık


24 Mart 2021

Prof. Dr. Hilmi Apak

Ateş Yönetimi İçin Kılavuzlar Ne Diyor?

Prof. Dr. Emin Ünüvar


20 Mart 2021

Prof. Dr. Fulya Gülerman

Yenidoğanlarda Mikrobiyota, Bağışıklık ve Probiyotikler

Prof. Dr. Merih Çetinkaya


19 Mart 2021

Prof. Dr. Hacer Ergin

Malnütrisyonun Organik Olmayan Nedenleri ve Çözüm Yolları

Dr. Öğr. Üyesi Halil Kocamaz


12 Mart 2021

Prof. Dr. Hacer Ergin

Çocuklarda Herediter Anjioödem

Doç. Dr. Ebru Arık Yılmaz


11 Mart 2021

Prof. Dr. Hacer Ergin

Yenidoğanda İndirekt Hiperbilirübineminin Tanı ve Tedavisi

Prof. Dr. Özmert Özdemir


10 Mart 2021

Prof. Dr. Hilmi Apak

Türkiye'de İnvazif Meningokok Hastalığı

Prof. Dr. Metehan Özen


26 Şubat 2021

Prof. Dr. Hasan Yüksel

Değişen Alışkanlıklarımız ve Günlük Burun Hijyeni

Prof. Dr. Emin Ünüvar


25 Şubat 2021

Prof. Dr. Reha Artan

Sağlıklı Çocuklar İçin Çinko Tedavisi

Prof. Dr. Güldane Konturoğlu


24 Şubat 2021

Prof. Dr. Emin Sami Arısoy

Boğmaca ve Aşılama

Prof. Dr. Ateş Kara


23 Şubat 2021

Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

Antibiyotik Direnci ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı : Toplum Kökenli Pnömoni (Çocukluk Çağı)

Prof. Dr. Hasan Yüksel, Dr. Öğr. Üyesi Semra Şen Bayturan


19 Şubat 2021

Prof. Dr. Özge Yılmaz

Türk Pediatri Kurumu Manisa Şubesi Oturumları: Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniko-Radyolojik Olgu Serisi

Prof. Dr. Hasan Yüksel, Doç. Dr. Gonca Koç, Uzm. Dr. Sedef Narin Tongal, Uzm. Dr. Mustafa Eres, Uzm. Dr. Mahmut Turğut


17 Şubat 2021

Prof. Dr. Özcan Bör

Aşılamada En Sık Sorulan Sorular / Yanlış Bilinenler / Doğru Yaklaşımlar

Prof. Dr. Ergin Çifçti


16 Şubat 2021

Doç. Dr. Kenan Barut

Covid-19 Pandemisi Döneminde Her Ateşli Çocuk MIS-C midir? Güncel Kılavuzlar ve Tecrübelerimiz Eşliğinde Tanıdan Tedaviye MIS-C

Doç. Dr. Sezgin Şahin


12 Şubat 2021

Prof. Dr. Hasan Yüksel

Pediatrik Canlandırmada Son Güncellemeler

Doç. Dr. Alkan Bal


10 ŞUBAT 2021

Prof. Dr. Hasan Yüksel

Ateş Yönetiminde Hedeflenmesi Gerekenler

Doç. Dr. Zümrüt Bal


05 Şubat 2021

Prof. Dr. Hasan Yüksel

Pediatrik ARDS

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Zengin


29 OCAK 2021

Prof. Dr. Halil Sağlam

Türk Pediatri Kurumu Bursa Şubesi Oturumları: Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Acil Yaklaşım

Doç. Dr. Şahin Erdöl


28 OCAK 2021

Prof. Dr. Hasan Yüksel

Antibiyotik Direnci ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı: Akut Otitis Media

Prof. Dr. Özge Yılmaz


22 OCAK 2021

Prof. Dr. Ergül Çil

Çocuklarda Ritim Bozuklukları

Doç. Dr. Fahrettin Uysal


15 OCAK 2021

Prof. Dr. Ömer Tarım

Diyabet Tipleri ve Diyabetik Ketoasidoza Yaklaşım

Doç. Dr. Erdal Eren


13 OCAK 2021

Prof. Dr. Ergin Çiftçi

Rotavirüs

Prof. Dr. Hasan Tezer


08 OCAK 2021

Prof. Dr. Nilgün Köksal

Türk Pediatri Kurumu Bursa Şubesi Oturumları: Covid-19 Korunmasında Maske Tip Özellik Standartları ve Kullanımı

Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu


30 ARALIK 2020

Prof. Dr. Hasan Yüksel

Çocukluk Çağında Herkesin Sorunu: ÖKSÜRÜK

Prof. Dr. Ebru Yalçın, Prof. Dr. Özge Yılmaz, Doç. Dr. Miray Karakoyun


24 ARALIK 2020

Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş

Fark Edemediğimiz İshal "Sükraz-izomaltaz Eksikliği" - Anket

Doç. Dr. Ömer Faruk Beşer, Doç. Dr. Ahmet Baştürk


18 ARALIK 2020

Prof. Dr. Sema Saltık

AADCd Tanı Süreci ve Yenilikçi Tedavi Yaklaşımı

Doç. Dr. Serhat Güler


11 ARALIK 2020

Prof. Dr. Yaşar Doğan

Sağlıklı Çocuk İçin Çinko Tedavisi ve Türkiye Verileri

Prof. Dr. Güldane Koturoğlu, Doç. Dr. Kamil Şahin


09 ARALIK 2020

Doç. Dr. Feyza Umay Koç

Meningokokal Hastalıklar ve Koruma (Olgu Sunumları İle)

Prof. Dr. Esra Şevketoğlu


04 ARALIK 2020

Prof. Dr. Sema Saltık

SMA Tedavi Alanında Gelişmeler - Yenilikçi Tedavi Yaklaşımı

Doç. Dr. Olcay Ünver


27 KASIM 2020

Doç. Dr. Kenan Barut

Hışıltılı Çocuk: Tanıdan Prognoza

Prof. Dr. Hasan Yüksel


26 KASIM 2020

Prof. Dr. Hasan Yüksel

Türkiye'deki Özel Aşı Takvimi ve Eksik Kalan Aşılara Yaklaşım

Prof. Dr. Ayper Somer


24 KASIM 2020

Prof. Dr. Tufan Kutlu

Beyin Gelişimi ve Omega-3 Takviyeleri

Prof. Dr. Güldane Koturoğlu, Özden Kaftan Thomas


20 KASIM 2020

Prof. Dr. Funda Öztunç

Yenidoğan Döneminde Müdahale Gerektiren Konjenital Kalp Hastalıklarında Transkateter ve Medikal Yönetim

Doç. Dr. Ahmet Çelebi


18 KASIM 2020

Prof. Dr. Tufan Kutlu

Covid mi İnfluenza mı ? (Ayırıcı Tanı) Pandemi Sürecinde Pediatrik İnfluenza da Profilaksi ve Tedavi

Doç. Dr. Velat Şen


17 KASIM 2020

Prof. Dr. Beyhan Tüysüz

Musküler Distrofilerde Güncel Tedaviler

Prof. Dr. Haluk Topaloğlu


13 KASIM 2020

Doç. Dr. Ayça Kıykım

Kan Sayımından Primer İmmün Yetmezliğe Yolculuk

Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu


6 Kasım 2020

A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Çocukluk Çağında Rabdomiyolize Yaklaşım: Olgularla Tanısal İpuçları
Neslihan Önenli Mungan


4 Kasım 2020

Hilmi Apak

Senkop
Funda Öztunç


21 Ekim 2020

Banu Nur

COVID-19'a Genetik Yatkınlık
Ferda Özkınay


16 Ekim 2020

Reyhan Dedeoğlu

Görsellerle Sık Karşılaşılan Disritmiler
Öykü Tosun


14 Ekim 2020

Beyhan Tüysüz

Spinal Musküler Atrofi ve Genetik Tedaviler
Haluk Topaloğlu


9 Ekim 2020

Mehmet Vural

Prof. Dr. Özdemir İlter Anısına: Crispr-cas-9 Genom Düzenleme Tekniği ve Klinik Kullanım Alanları
Beyhan Tüysüz, Ferda Özkınay


7 Ekim 2020

A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Okul Başarısında Düşüklük Ciddi Bir Bulgu Olabilir mi? "Bir Serebrotendinöz Ksantomatozis Hastasının Tanı Yolculuğu"
Tanyel Zübarioğlu


2 Ekim 2020

Hilmi Apak

Anafilaksi
Mustafa Arga


24 Eylül 2020

Velat Şen

Çocuklarda Soğuk Algınlığına Semptomatik Tedavi Yaklaşımı
Emin Ünüvar


18 Eylül 2020

Fahri Ovalı

Prematüre Retinopatisine Güncel Yaklaşım
Nilgül Köksal


16 Eylül 2020

A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Çocuk Yoğun Bakımda Ekstra Korporeal Tedaviler
Demet Demirkol


02 Eylül 2020

Fügen Çullu Çokuğraş

Protheins, metabolic programming and long time health
Yvan Vandenplas


30 Ağustos 2020

Ulusal Bağımsızlık Savaşı ve 30 Ağustos

Özgür Kasapçopur, Sunay Akın


26 Ağustos 2020

Metin Karaböcüoğlu

Ateşli Çocuğa Yaklaşım
Emin Ünüvar


25 Ağustos 2020

Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Bilinci Kapalı Çocuk
Serhat Güler


21 Ağustos 2020

Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Görsellerle Çocuk Acilde Güncelleme
Gülser Esen Besli

19 Ağustos 2020

Mehmet Satar

Sağlıklı büyüme ve gelişim için anne sütünün rolü
Turan Tunç

The role of milk protein supply for healthy growth in early infancy
Mike Possner

14 Ağustos 2020

Kenan Barut

COVID-19'dan Öğrendiklerimiz
Pınar Önal, Ayşe Ayzıt Kılınç, Cansu Durak, Fatih Aygün

11 Ağustos 2020

Tiraje Celkan

Periferik Kan Yaymasının Değerlendirilmesi
Serap Karaman

07 Ağustos 2020

Özgür Kasapçıoğlu

Çocukluk Çağında Romatolojik Aciller
Sezgin Şahin

28 Temmuz 2020

Hilmi Apak

Demir Eksikliği Anemisi: Yaklaşım ve Tedavi
Gül Nihal Özdemir

24 Temmuz 2020

Beyhan Tüysüz

Perinatal Nöroproteksiyon – Merih Çetinkaya

22 Temmuz 2020

Aşılama, aşıların yükselen değerinin korunması (aşıların gelişimi ve tarihçesi)

Prof. Dr. Mehmet Vural
Prof. Dr. Emel Gür

21 Temmuz 2020

Emel Gür

Sağlıklı çocuk aşılaması ve Covid 19’lu anne çocuğu – Bahar Kural

14 Temmuz 2020

Serhat Güler

Yürüyemeyen Çocuk – Gonca Bektaş

10 Temmuz 2020

Özgür Kasapçopur

Çocukluk çağı vaskülitlerine yaklaşım – Kenan Barut

8 Temmuz 2020

Raşit Vural Yağcı

Probiyotik dünyası: Genel bir bakış – Fulya Gülerman

Prevention of infantile colic using probiotics – Flavia Indrio

7 Temmuz 2020

Tufan Kutlu

Hiperkapneik solunum yetmezliği yönetimi (astım-bronşiolit) – Esra Şevketoğlu

3 Temmuz 2020

Ertuğrul Kıykım

Hipoglisemiler – Esra Papatya Çakır, Melike Ersoy Olbak

30 Haziran 2020

Hilmi Apak

Farklıyı tanımak: İpuçlarıyla lizozomal depo hastalıkları – Ertuğrul Kıykım

23 Haziran 2020

Ayça Kıykım

Döküntülü çocuğa alerji yaklaşımı – Ceren Can

Malnutrisyon ve büyüme geriliği – Tufan Kutlu

19 Haziran 2020

Fonksiyonel bağırsak hastalıkları – Ömer Faruk Beşer

Gastroenterolog gözüyle besin alerjisi – Fügen Çullu Çokuğraş

16 Haziran 2020

Çocukluk Çağında Ana Hatları İle Status Epileptikus'a Yaklaşım
Prof. Dr. Hilmi Apak & Doç. Dr. İhsan Kafadar

12 Haziran 2020

Çevresel Etkiler ve Kanser
Prof. Dr. Tiraje Celkan & Doç. Dr. Bahar Genç

09 Haziran 2020

Çocukluk Çağında Miyokarditler
Prof. Dr. Funda Öztunç & Doç. Dr. Reyhan Dedeoğlu

05 Haziran 2020

Hipotonik İnfanta Yaklaşım
Prof. Dr. Sema Saltık & Doç. Dr. Gülşen Köse

02 Haziran 2020

Olgu örnekleri ile Hışıltılı Çocuklara Yaklaşım
Prof. Dr. Haluk Çokuğraş & Doç. Dr. Şebnem Özdoğan

29 Mayıs 2020

Primer İmmun Yetersizliklere yaklaşım
Prof. Dr. Lale Sever & Doç. Dr. Ayşa Kıykım

25 Mayıs 2020

Sanatçı Hekimler ile Bayram Söyleşisi
Özgür Kasapçopur & Ercan Kesal

22 Mayıs 2020

İhmal, istismar, çocuk evlilikleri

22 Mayıs 2020

Kanayan yaramız: Adolesan gebelikler

19 Mayıs 2020

Özgür Kasapçopur & Sunay Akın

15 Mayıs 2020

Kritik konjenital kalp hastalığı taraması - Güncel Bilgiler

13 Mayıs 2020

Gluten zehir midir? Gluten ilişkili hastalıklar

8 Mayıs 2020

Çocukluk Çağında Bağ Dokusu Hastalıkları

5 Mayıs 2020

Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Yaklaşım